Skládka Odpadov Turzovka - Semeteš

Doba prevádzky:

Pondelok – piatok: 07.00 - 15.30 hod.

V zmysle integrovaného povolenia č. 7958-40603/2016/Chy/770860108/Z6 zo dňa 19.12.2016 na skládke odpadov je povolené zneškodňovanie odpadov zaradených podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, do kategórie O – ostatný odpad v rozsahu:

Druhy odpadov:
(zoznam a kódy)

View the embedded image gallery online at:
https://www.kysuckaskladka.sk/sluzby#sigProId70b81ce4ae