Rozhodnutia slovenskej inšpekcie životného prostredia:

pdf2009: Integrované povolenie na stavbu „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka“
pdf2011: Integrované povolenie (doplnenia a zmeny) na vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš“
pdf2012: Integrované povolenie (doplnenia a zmeny) na vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš“
pdf2013: Integrované povolenie (doplnenia a zmeny) na vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš“
pdf2014: Integrované povolenie (doplnenia a zmeny) na vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš“
pdf2015: Integrované povolenie (doplnenia a zmeny) na vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš“
pdf2016: Integrované povolenie (doplnenia a zmeny) na vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš“
pdf2017: Integrované povolenie (doplnenia a zmeny) na vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš“
pdf2019: Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov
pdf2019: Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
pdf2019: Integrované povolenie na vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš“
pdf2020: Integrované povolenie na vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš“
pdf2021: Integrované povolenie na vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš“